Remtex


Certifikované dezinfekčné prípravky

Od 1.11.2013 platí zákon č.319/2013, ktorý rieši problematiku uvádzania biocídnych prípravkov na slovenský trh. Naše výrobky: AMP acid, AMP detergent a AMP biostrim spĺňajú podmienky uvedené v par. 20, odst. 1, písm a) uvedeného zákona, a preto sa môžu na Slovensku používať. Kontrolné orgány si môžu na internetovej stránke Centra pre chemické látky a prípravky overiť, že naše výrobky sú zapísané v Registri biocídnych výrobkov a účinné látky v nich sú uvedené v zozname povolených účinných látok.

Remtex Sulekovo