Remtex


Stavby a rekonštrukcie

Zabezpečujeme komplexnú dodávku stavieb, poľnohospodárskych objektov, novostavby i rekonštrukcie, ako aj klasických stavieb i oceľových konštrukcií - hál.

 

Zpracovávame a dodávame požadované projektové dokumentácie v potrebnom rozsahu pre všetky etapy realizácie stavieb:

->štúdia

->projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

->dokumentácia realizácie

vrátane zostavenia položkových rozpočtov

Stavby a rekonštrukcie

Spolupráca

Spolupráca

Pri realizácii stavieb spolupracujeme s rôznymi spoločnosťami vo všetkých regiónoch.

 

Napomáhame investorom pri čerpaní dotácií z európskych fondov na investície do poľnohospodárskych podnikov.


Moderné požiadavky

Rekonštrukcie poľnohospodárskych objektov realizujeme s plným rešpektovaním moderných požiadavkov na ustajnenie hovädzieho dobytka. Nejde len o zlepšovanie ekonomiky prevádzky, ochranu životného prostredia, ale hlavne o zaistenie welfare pre dobytok.

Zabezpečenie všetkých týchto parametrov už pri spracovaní štúdie a prpjektu je samozrejmosťou.

Moderné požiadavky

Komfort pri realizovani

Komfort pri realizovaní

Nami navrhované riešenia sa vyznačujú vytváraním komfortných podmienok ustajnenia pri zachovaní ekonomickej únosnosti investícii.

V prípade záujmu investora vypracujeme štúdie a projekty, ako pre stavebné povolenie, tak aj pre samotnú realizáciu.